Kennel

Smittsamma hundsjukdomar

Om din hund ofta träffar andra hundar, om den spenderar en del av sin tid på ett hunddagis eller om ni ägnar er åt utställningar är risken stor att den drabbas av någon form av sjukdom. Av den anledningen är det viktigt att regelbundet vaccinera sitt husdjur och lyssna på veterinärens tips och goda råd. En del av sjukdomarna smittar genom direktkontakt med andra djur men även indirekta smittor förekommer. Det kan till exempel räcka att din hund rullar på samma plats som en sjuk hund eller att den nosar på en sten en insjuknad hund hostat på ett par minuter tidigare.

Hosta och obehag

En oerhört vanlig sjukdom bland hundarna i Sverige är kennelhosta. Man kan vaccinera mot den, men eftersom kennelhostan är ett samlingsnamn på ett flertal olika virus är vaccinationen inte hundraprocentig. Vad man dock skall ha i åtanke är att sjukdomen är oerhört smittsam och att man, om man har sin hund på dagis, måste hålla hunden hemma under hela sjukdomsförloppet. Det är vanligast att drabbas av Kennelhosta på våren, troligtvis för att allt fler hundar och människor är i rörelse. Sjukdomen är oftast ofarlig och efter en tids hostande tillfrisknar hunden på egen hand. Man skall dock vara vaksam på om slemmet ändrar färg eller om hunden har feber eftersom sjukdomen kan utveckla sig till lunginflammation. Man skall också hålla smittade hundar borta från ovaccinerade valpar eftersom dessa är mycket känsligare mot olika sjukdomar.

Smitta mellan människa och hund

Det finns ett flertal sjukdomar som smittar mellan människa och hund, dessa är dock inte så vanliga och således inget du behöver gå runt och oroa dig över. Både du och din hund kan till exempel smittas av bihåleinflammation, men eftersom sjukdomen inte ser likadan ut för djur och människa kan ni inte smitta varandra. Detsamma gäller de flesta förkylningar och luftrörsinfektioner, tillstånd som kan kännas likartade men som inte beror på samma sak. Däremot kan ni båda drabbas av ohyra, någon som för många kan upplevas som ännu obehagligare. Loppor, fästingar och löss är ohyra som kan ställa till med stora problem samtidigt som de känns väldigt ohygieniska. En annan parasit som gärna smittar människan är mask av olika slag. Framförallt dvärgbandmasken, men även spolmasken, kan ställa till med stora problem i människokroppen.